GALERIE ZAJĘĆ ZDALNYCH

Pracownia Fotograficzna Pracownia Plastyczna
Pracownia Komputerowa Pracownia
Ogrodniczo-Ekologiczna
Pracownia
Gospodarstwa Domowego
Pracownia Stolarska
Pracownia
Makramy i Tkactwa
Pracownia Muzykoterapii
Pracownia
Rehabilitacji Ruchowej

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci O/Powiatowy Warsztat Terapii Zajęciowej w Bełchatowie