Pracownia Muzykoterapii

Zajęcia w pracowni muzykoterapii, pozwalają uczestnikom wyzwolić swój potencjał twórczy, energię i bawić się muzyką na wszelkie sposoby.

W trakcie zajęć wykorzystuje się różnorodne formy psychoterapii, w której podstawowym środkiem oddziaływania terapeutycznego jest muzyka. Funkcja muzyki polega z jednej strony na podniesieniu nastroju, aktywizacji, pobudzeniu, a z drugiej na odprężeniu i złagodzeniu napięcia.

Zajęcia w pracowni umożliwiają:

Zajęcia w pracowni obejmują:

Oprócz codziennych zajęć uczestnicy bardzo chętnie biorą udział w prowadzonych zabawach ruchowych oraz zabawach karaoke. Przygotowują się do występów, przeglądów artystycznych.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci O/Powiatowy Warsztat Terapii Zajęciowej w Bełchatowie