PRACOWNIA PLASTYCZNA

GALERIE ZAJĘĆ ZDALNYCH

Widok za oknem Autoportret
Origami Mapa marzeń
Rzeźba do zjedzenia Łąka
Prace różne

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci O/Powiatowy Warsztat Terapii Zajęciowej w Bełchatowie