Pracownia Plastyczna

Zajęcia plastyczne pozwalają osobom niepełnosprawnym wyrażać swoje emocje za pomocą różnych technik plastycznych, uwrażliwiają ich na piękno i rozwijają ekspresję twórczą. Uczestnicy odreagowują negatywne emocje, rozładowują tłumione napięcia. Dzięki pracy w pracowni plastycznej doskonalą swoje zdolności manualne, rozwijają wyobraźnię, samodzielność twórczą oraz uczą się dokładności, cierpliwości, wrażliwości i odpowiedzialności za zadanie, a także współpracy. Zajęcia w pracowni usprawniają motorykę małą, spostrzegawczość, koncentrację. Uczestnicy uczą się przygotowania i sprzątania własnego stanowiska pracy, utrzymania czystości pracowni, odpowoiedzialmności za wykonaie zadania (doprowadzenie zadania do końca) oraz dostosowania kilku technik do powierzonego zadania.

W pracowni plastycznej uczestnicy poznają różne techniki plastyczne: szkice, rysunek węglem, pastelami, malarstwo farbami akwarelowymi, plakatowymi, akrylowymi, techniki graficzne. Uczestnicy tworzą prace z bibuły, papierowe mandale, witraże, formy przestrzenne. W pracowni tej wykonywane są również kartki i dekoracje okolicznościowe. Wszystkie prace prezentowane są na ścianach pracowni, w warsztatowej galerii a także na różnych wystawach.

Oprócz prac manualnych, uczestnicy poznają twórczość różnych artystów, oglądając albumy, książki czy filmy biograficzne. Odwiedzają także dostępne wystawy plastyczne i biorą udział w konkursach i przeglądach twórczości artystycznej zdobywając nagrody i wyróżnienia.


Towarzystwo Przyjaciół Dzieci O/Powiatowy Warsztat Terapii Zajęciowej w Bełchatowie