PRACOWNIA OGRODNICZO-EKOLOGICZNA

GALERIE ZAJĘĆ ZDALNYCH

Zadanie 1 Zadanie 2
Zadanie 3 Dzień Mamy
Zadanie 5 Kompozycje na płasko
Zadanie 7 Segregacja odpadów

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci O/Powiatowy Warsztat Terapii Zajęciowej w Bełchatowie