Pracownia Rehabilitacji Ruchowej

Poza zajęciami w poszczególnych pracowniach, każdy z uczestników bierze udział w zajęciach ruchowych prowadzonych przez specjalistę ds. rehabilitacji, w specjalnie do tego przystosowanej sali gimnastycznej. Każdy uczestnik ma indywidualny program usprawniania ruchowego, opracowany przez rehabilitanta, z uwzględnieniem zaleceń i orzeczeń lekarskich. Ma to na celu uaktywnienie fizyczne, poprawę ogólnej sprawności fizycznej, poprawę koordynacji ruchowej, kształtowanie prawidłowej postawy ciała, redukcję nadmiernej masy ciała, utrzymanie i wzmocnienie siły mięśniowej, zachowanie prawidłowego zakresu ruchu w stawach, likwidację przykurczy. Ze względu na dużą różnorodność dysfunkcji ruchowych przeprowadzane są następujące ćwiczenia: ćwiczenia na sprzęcie rehabilitacyjnym, ćwiczenia ogólnie rozwijające i wzmacniające mięśnie, ćwiczenia korekcyjne, gry i zabawy ruchowe na powietrzu, ćwiczenia indywidualne dostosowane do potrzeb uczestnika.

Do dyspozycji uczestników w sali rehabilitacyjnej dostępne są między innymi rowery treningowe, steper, rotory nożne i ręczne, bieżnia, materace, drabinki, stół terapeutyczny do ćwiczeń manualnych, stół do tenisa stołowego, piłki gimnastyczne itp.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci O/Powiatowy Warsztat Terapii Zajęciowej w Bełchatowie