WARUNKI UCZESTNICTWA W WARSZTACIE TERAPII ZAJĘCIOWEJ W BEŁCHATOWIE

Uczestnikiem WTZ w Bełchatowie może zostać pełnoletnia osoba niepełnosprawna z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz wpisem w orzeczeniu:

"uczestnictwa w terapii zajęciowej - wskazane"

Dokumenty, jakie należy złożyć ubiegając się o przyjęcie do WTZ w Bełchatowie:

Osoby niepełnosprawne chcące zostać uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej informujemy, że dokumenty można składać w siedzibie palcówki przy ul. Targowej 20A w Bełchatowie.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci O/Powiatowy Warsztat Terapii Zajęciowej w Bełchatowie