Pracownia Ogrodniczo - Ekologiczna

W pracowni ogrodniczo - ekologicznej realizuje się zadania z zakresu florystyki, ogrodnictwa i ekologii. Pracownia ta funkcjonuje w ścisłym związku ze zmieniającymi się porami roku. Kiedy tylko dopisuje pogoda uczestnicy wychodzą w plener: do lasu, parku lub na łąki, gdzie mają okazję obserwować zjawiska zachodzące w przyrodzie. Dzięki temu zdobywają wiedzę dotyczącą różnego rodzaju środowisk. Uczą się rozpoznawać poszczególne gatunki roślin, drzew i grzybów, orientacji w terenie a także zapoznają się z podstawami ekologii. Zajęcia w plenerze są także okazją do zbierania kwiatów, gałązek, traw, szyszek oraz innych naturalnych materiałów. Wszystko to później jest segregowane, suszone, celem późniejszego wykorzystania.

W zimie, a także gdy pogoda nie pozwala na pracę na powietrzu, uczestnicy wykonują prace z uprzednio zebranych materiałów. Powstają w ten sposób oryginalne kompozycje okolicznościowe, ekologiczne bombki choinkowe, wianki i stroiki świąteczne, miniaturowe drzewka, obrazy z suchych kwiatów i liści. Prace wykonywane w ramach terapii zajęciowej w pracowni prezentowane są na wystawach prac, sprzedawane na kiermaszach świątecznych i wykorzystywane do dekoracji pomieszczeń warsztatowych.

Uczestnicy uczą się dbać o teren przylegający bezpośrednio do ośrodka. Wykonują tam prace sezonowe - wiosną sieją i sadzą rośliny, latem pielą je i podlewają, a jesienią grabią liście i przygotowują do zimy. Dzięki temu uczestnicy nie tylko uczą się zasad uprawy i cyklów życiowych roślin ale także nabywają praktycznych umiejętności posługiwania się narzędziami ogrodniczymi takimi jak: grabie, szpadel czy sekator. Dbają o zieleń w pracowni.

W ramach ekologii uczą się zasad segregowania śmieci i odpadów ekologicznych oraz wykonują przedmioty użytkowe z recyklingu.

Przywilejem pracowni ogrodniczej jest dokarmianie ptaków zimą, ma to duży aspekt terapeutyczny. Aktywne podglądanie przyrody, a szczególnie ptaków ma znaczący wpływ zarówno na zdrowie fizyczne, jak i psychiczne.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci O/Powiatowy Warsztat Terapii Zajęciowej w Bełchatowie