Pracownia Komputerowa

Rehabilitacja społeczna i zawodowa w pracowni komputerowej realizowana jest głównie poprzez nauczanie uczestników obsługi sprzętu komputerowego i multimedialnego oraz nauczanie wykorzystywania oprogramowania komputerowego w życiu codziennym i zawodowym.

Każdy uczestnik traktowany jest indywidualnie w zależności od jego schorzenia, a zajęcia dostosowane są do jego możliwości.

Poprzez zajęcia demonstracyjne uczestnicy poznają najważniejsze informacje na temat budowy komputerów stacjonarnych i przenośnych, a także różne urządzenia współdziałające z komputerami takie jak: drukarka, skaner, rzutnik, tablet graficzny, router i inne. Uczą się również obsługiwać sprzęt biurowy taki jak: laminator, bindownica, gilotyna.

W czasie zajęć na pracowni komputerowej uczestnicy poznają i wykonują zadania za pomocą aplikacji do: edycji tekstów, tworzenia prezentacji multimedialnych, obliczeń matematycznych, edycji plików graficznych, przeglądarki stron WWW, odtwarzaczy plików muzycznych i filmowych, antywirusowych, tworzenia stron internetowych oraz galerii i innych.

Na tej pracowni co miesiąc tworzona jest i wydawana gazetka warsztatowa „WARSZTACIANKA”, w której można znaleźć relacje z najważniejszych wydarzeń naszego Warsztatu oraz krzyżówkę i rebus.

Uczestnicy zapoznawani są w tej pracowni z najważniejszymi wiadomościami na temat Internetu, zaletami jego używania, ale również niebezpieczeństwami jakie czyhają na każdego użytkownika sieci WEB. Uczą się prawidłowego korzystania z przeglądarek internetowych, efektywnego wyszukiwania informacji w cyber świecie, korzystania z programów do obsługi poczty internetowej, komunikatorów oraz prawidłowego zabezpieczania komputerów przed wirusami i atakami hakerskimi za pomocą programów antywirusowych. Uczą się również tworzyć strony Internetowe za pomocą języka HTML oraz redagują na bieżąco stronę Internetową Warsztatu.

W ramach rehabilitacji zawodowej uczestnicy poznają i uczą się przygotowywać niezbędne dokumenty potrzebne w czasie poszukiwania pracy takie jak: CV, list motywacyjny i podanie o pracę. Również poznają sposoby poszukiwania pracy, a także charakterystykę i możliwości telepracy.

W czasie grania w gry komputerowe on-line uczestnicy ćwiczą spostrzegawczość, koordynację wzrokowo-ruchową i kreatywność.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci O/Powiatowy Warsztat Terapii Zajęciowej w Bełchatowie