GALERIA PRACOWNI OGRODNICZO-EKOLOGICZNEJ

ZAJĘCIA ZDALNE NR 5

W ramach kolejnych zajęć zdalnych Uczestnicy Pracowni Ogrodniczo-Ekologicznej oraz innych pracowni wykonywali nastepujące zadania:

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci O/Powiatowy Warsztat Terapii Zajęciowej w Bełchatowie