GALERIA PRACOWNI OGRODNICZO-EKOLOGICZNEJ

ZAJĘCIA ZDALNE NR3

W ramach kolejnych zajęć zdalnych Uczestnicy Pracowni Ogrodniczo-Ekologicznej mieli do wykonania nastepujące zadania:

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci O/Powiatowy Warsztat Terapii Zajęciowej w Bełchatowie