GALERIA PRACOWNI OGRODNICZO-EKOLOGICZNEJ

ZAJĘCIA ZDALNE

W ramach zajęć zdalnych Uczestnicy Pracowni Ogrodniczo-Ekologicznej mieli do wykonania nastepujące zadania:

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci O/Powiatowy Warsztat Terapii Zajęciowej w Bełchatowie