GALERIA PRACOWNI KOMPUTEROWEJ

ZAJĘCIA ZDALNE

Wykorzystując wyuczone umiejętności z Pracowni Komputerowej uczestnicy naszego Warsztatu wykonali krzyżówki własnego pomysłu.

Krzyżówka Małgorzaty Dytrych:

Krzyżówka Beaty Hałaczkiewicz i Damiana Woszczyka:

Krzyżówka Marcina Lutza:

Krzyżówka Beaty Hałaczkiewicz:

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci O/Powiatowy Warsztat Terapii Zajęciowej w Bełchatowie