Warsztat Terapii Zajęciowej w Bełchatowie

Warsztat Terapii Zajęciowej powstał 3 stycznia 2000 r. z inicjatywy TPD Koła Pomocy Dzeciom i Młodzieży o Niepełnej Sprawności Ruchowej w Bełchatowie jako kolejny krok aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Organem prowadzącym jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Bełchatowie.

Uczestnikiem Warsztatu może zostać każda osoba niepełnosprawna po ukończeniu 18 roku życia, posiadająca Orzeczenie o Stopniu Niepełnosprawności ze wskazaniem do terapii zajęciowej.

Głównym celem naszej placówki jest rehabilitacja zawodowa, psychospołeczna, fizyczna oraz integracja osób niepełnosprawnych. Podjęte przez nas działania zmierzają do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności niezbędnych do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku

Posiadamy osiem pracowni: gospodarstwa domowego, muzykoterapii, komputerową, fotograficzną, stolarską, ogrodniczo - ekologiczną, makramy i tkactwa, plastyczną oraz salę do rehabilitacji ruchowej.

Aktualnie w zajęciach zorganizowanych przez poszczególne pracownie bierze udział 45 uczestników z powiatu bełchatowskiego.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci O/Powiatowy Warsztat Terapii Zajęciowej w Bełchatowie